Δημιουργία καινούργιας ή ανανέωση παλιάς εταιρικής ταυτότητας

team of creative web graphic designer planning drawing website ux app for mobile phone application t20 oRQn34

Η Εταιρική ταυτότητα είναι ένα σύνολο στοιχείων (όνομα, λογότυπο, σχήματα, χρώματα, σλόγκαν κ.λ.π) τα οποία διαμορφώνουν την εικόνα μίας επιχείρησης και τον τρόπο με τον οποίο κάποιος την αντιλαμβάνεται. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα εξέλιξης μίας εταιρείας, καθώς αντιπροσωπεύει τις αξίες, την κουλτούρα, τις ιδέες και γενικότερα το ύφος της. Η ιδανική εταιρική ταυτότητα έχει ως στόχο […]